SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Kassör/Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20
Vice ordförande Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Suppleant 1 Adj. webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Ledamot Leif Öström 070-309 38 37 Ledamot Torbjörn Lindgren 070-519 13 99
Suppleant 2 Adj. tollingjaktansvarig Malin Gustafsson
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Spanielansvarig Linda Orregård Ledamot Torbjörn Lindgren 070-519 13 99 Ledamot Leif Öström 070-309 38 37 Suppleant 1 Adj. webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Vice ordförande Kursansvarig Frida Eklund 072-7061696
Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20 Kassör Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30